Sayılar Teorisi, özellikle Diophant Denklemler ve Eliptik Eğriler